معنی کلمه گاودره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاودره . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلاترزان بخش حومه ٔ شهرستان سنندج ، واقع در 30000گزی شمال باختری سنندج و 5000گزی تودارچم . کوهستانی سردسیر. دارای 14 تن سکنه . زبان کردی . آب آن از چشمه سار. محصول آنجا غلات ، لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ، ج 5).