معنی کلمه خرغلت زدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرغلت زدن . [ خ َ غ َ زَدَ ] (مص مرکب ) غلتیدن خر در روی خاک که بسیار مطبوع این حیوان است . مراغه کردن خر. (یادداشت مؤلف ).