معنی کلمه لوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوری . (اِخ ) نام صحرائی به گرجستان . (جهانگشای جوینی ج 2 ص 163).