معنی کلمه لورون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لورون . [ ل ُ ] (اِخ ) دهی ازدهستان بخش نمین شهرستان اردبیل واقع در 21هزارگزی اردبیل و دوازده هزارگزی شوسه ٔ گرمی به اردبیل . کوهستانی و معتدل . دارای 319 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).