معنی کلمه قسطرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قسطرین . [ ] (معرب ، اِ) اثرج است . (فهرست مخزن الادویه ).