معنی کلمه ثعب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعب . [ ث َ ] (ع مص ) روان ساختن آب یا خون و امثال آن . آب راندن . (تاج المصادر بیهقی ).