معنی کلمه فلغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلغ. [ ف َ ] (ع مص ) سر شکستن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).