معنی کلمه متنحس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متنحس . [ م ُ ت َ ن َح ْ ح ِ ] (ع ص ) کسی که در میان اخبار تفحص و تجسس میکند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به تنحس شود.