معنی کلمه هیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیب . [ هََ ی ْ ی ِ ] (ع ص ) ترسان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). بیمناک . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).