معنی کلمه ژفروای دوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژفروای دوم . [ ژُ ی ِ دُوْ وُ ] (اِخ )مارتل . وی از سال 1040 تا 1060 م . دوک ِ آنژو بود.