معنی کلمه ثعامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعامة. [ ث ُ م َ ] (ع ص ، اِ) زن تباه کار. زانیة.