معنی کلمه کرکیخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرکیخان . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. کوهستانی و سردسیر است و 1002 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرانی ج 6).