معنی کلمه رضامندی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رضامندی . [ رِ م َ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی رضامند. رضایت . (از فرهنگ فارسی معین ). قبول . (ناظم الاطباء).

بمعنی توفیق یا خشنودی است . (از قاموس کتاب مقدس ).

اجازت و رخصت دادن . (ناظم الاطباء).