معنی کلمه گندوانا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گندوانا. [ گ ُن ْدْ ] (اِخ ) ناحیه ای است از هند که در شمال گداوری قرار گرفته و ساکنانش گندها هستند و دارای 3میلیون جمعیت است . این ناحیه اسم خود را به قاره ٔ ماقبل تاریخی (هند، استرالیا و ماداگاسکار فعلی ) که اکنون از بین رفته است ، داده است .