معنی کلمه هیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیا. [ هی یا ] (ع اِ) لغتی است در ایّا. (از اقرب الموارد). رجوع به ایّا شود.