معنی کلمه طامیج گز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طامیج گز. [ گ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مارز بخش کهنوج . سر راه مارز - کهنوج با 4 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).