معنی کلمه لودیانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لودیانه . [ ن َ ] (اِخ ) نام موضعی میان سهرند (سرهند) و شاه جهان آباد هندوستان .