معنی کلمه متنافی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متنافی . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) با همدیگر منافی گردیده و یکدیگر را نفی کرده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). و رجوع به تنافی شود.