معنی کلمه شعری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شعری . [ ش َ ] (ص نسبی ) شَعری ّ. منسوب به شعر یعنی مویین . (ناظم الاطباء). مویین . مویینه . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شَعر شود.

شعرباف . (مهذب الاسماء).

شعرفروش .

جوفروش . (مهذب الاسماء).