معنی کلمه شعرگویی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شعرگویی . [ ش ِ ] (حامص مرکب ) شاعری و صنعت شعر گفتن . (ناظم الاطباء). رجوع به شعرگوی و شعر گفتن شود.