معنی کلمه فلجون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلجون . [ ] (معرب ، اِ) سرخس است . (فهرست مخزن الادویه ).