معنی کلمه قسامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قسامی . [ ق َ ] (اِخ ) نام اسبی است . (منتهی الارب ).