معنی کلمه قارن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قارن . [رَ ] (اِخ ) ابن شهریار، هشتمین از حکام و فرمانروایان دسته ٔ کیوسیه ٔ آل باوند که در مازندران 30 سال فرمانروائی داشت . (ترجمه ٔ مازندران و استرآباد ص 180).