معنی کلمه تدسکو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تدسکو. [ ت َ / ت ِ دِ ک ُ ] (اِخ ) زبان شناسی که اختلاف پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی را مورد شرح و تفصیل و تأیید قرار داد. رجوع به ایران در زمان ساسانیان کریستن سن ص 63 شود.