معنی کلمه عضلات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عضلات . [ ع َ ض َ ] (ع اِ) ج ِ عَضَلة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ماهیچه ها و گوشتهای بدن . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به عَضلة شود.