معنی کلمه سادسایه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سادسایه . [ ی َ / ی ِ ] (اِ مرکب ) جای هموار و صاف . (ناظم الاطباء).