معنی کلمه قس الناطف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قس الناطف . [ ق ُس ْ سُن ْ نا طِ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک کوفه در کنار شرقی فرات ، و مروحه جائی است کنار غربی فرات . و در اینجا جنگی میان ایرانیان و مسلمانان به سال 13 هجری در زمان خلافت عمربن خطاب اتفاق افتاد و سردار لشکر مسلمانان در این جنگ ابوعبیدةبن مسعودبن عمرو بود. ایرانیان ابوعبیده را گفتند یا تو از شط بگذر و به سوی ما بیا یا ما به سوی تو آئیم . ابوعبیده گفت ما به سوی شما خواهیم آمد، ولی وی را از عبور منع کردند او اصرار ورزید و عبور کرد و مسلمانان شکست خوردند و ابوعبیده کشته شد و چهارهزار از مسلمانان در آب غرق شدند و یا به قتل رسیدند و فتح با ایرانیان بود. این روز را در تاریخ به نام «یوم الجسر» نامیده اند. (معجم البلدان ).