معنی کلمه ثعال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعال . [ ث ُ ] (ع اِ) روباه ماده .