معنی کلمه پاریز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاریز. (اِخ ) بلوکی از ناحیه ٔ سیرجان و پاریز در ایالت کرمان . ونام مرکز آن نیز پاریز است واقع در شمال رمل آباد.