معنی کلمه قژلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قژلة. [ ق َ ژَ ل َ / ل ِ ](اِ) زاغ و کلاغ که قچل نیز گویند. (ناظم الاطباء).