معنی کلمه فلاشری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلاشری . [ فْلا / ف َ / ف ِ ش ِ ] (فرانسوی ، اِ) مرضی مهلک است مخصوص کرم ابریشم که معمولاً در آخرین مرحله ٔ زندگی این کرم پیدا میشود. براثر این مرض کرمهای ابریشم درازاندام و بی حرکت شده بوی عفنی میدهند و پس از مردن سیاه می شوند. به همین جهت این مرض را سیاه میر نیز میگویند. (فرهنگ فارسی معین ).