معنی کلمه فلاسلوچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلاسلوچ . [ ] (اِ) سازج است . (فهرست مخزن الادویه ).