معنی کلمه قزوینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزوینی . [ ق َزْ ] (اِخ ) محمدبن یزید، مکنی به ابوعبداﷲ و مشهور به ابن ماجه . رجوع به ابن ماجه شود.