معنی کلمه حرملیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرملیات . [ ح َ م َ لی یا ] (ع اِ) حرملات . یکی از عیوب یاقوت حرملة است و آن خلط وی با حجاره است واین عیب یا این حجاره ٔ مخلوط به یاقوت را به فارسی کنجده گویند، و آن نوع یاقوتها را حرملیات نامند. رجوع به حرمل و الجماهر فی معرفةالجواهر بیرونی چ حیدرآباد دکن ص 38 و 49 و نخب الذخائر سنجاری ص 7 س 4 شود.