معنی کلمه چهل چشمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهل چشمه . [ چ ِ هَِ چ َ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چنارود بخش آخوره ٔ شهرستان فریدن . در 45هزارگزی جنوب خاور آخوره و 6هزار گزی راه کوهرنگ واقع است ، 447 تن سکنه دارد. از رودخانه و چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات و شغل اهالی کشاورزی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).