معنی کلمه هوشنگ دژ سلطان آ. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوشنگ دژ سلطان آباد. [ ش َ دِ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین خواف بخش خواف شهرستان تربت حیدریه . دارای 119 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).