معنی کلمه شعانین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شعانین . [ ش َ ] (ع اِ) شاخه ها. اغصان : عیدالشعانین ؛ یکشنبه شاخها. (یادداشت مؤلف ).

عیدی است یک هفته پیش از فصح . آخرین یکشنبه صوم الاربعین . صوم الکبیر. (از اقرب الموارد) (یادداشت مؤلف ). معرب از عبرانی است . (از اقرب الموارد). یکی از اعیاد است . (تمدن اسلامی جرجی زیدان ج 5 ص 29).