معنی کلمه سربخاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سربخاری . [ س َ ب ُ ] (اِ مرکب ) گلدان و چراغ برای زینت بالای بخاری . (یادداشت بخط مؤلف ).

پارچه ٔ قیمتی که بر طاقچه ٔ بالای بخاری گسترند. (یادداشت مؤلف ).