معنی کلمه جریر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جریر. [ ج َ ] (اِخ ) ابن عبدالحمیدبن قرط ضبی ّ از روات بود وی در آبه از قرای اصفهان بدنیا آمد و در کوفه زیست و در ری درگذشت . (از کتاب ذکر اخبار اصفهان ج 1 ص 250). شاید این شخص همان جریربن عبدالحمید کندی باشد. رجوع به این کلمه و عیون الاخبار ج 1 ص 161 و تاریخ الخلفا ص 190 شود.