معنی کلمه هوشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوشک . [ ش َ ] (اِخ ) از قرای ناحیه ٔ سراوان بلوچستان . (جغرافیای سیاسی کیهان ). نام محلی کنار راه خواش وداورپناه میان کهن داود و بخشان . (یادداشت مؤلف ).