معنی کلمه لوبک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوبک . [ ب ُ ] (اِخ ) جان . لرد آوِبوری . طبیعیدان و فیلسوف انگلیسی ، مولد لندن (1834-1913 م .).