معنی کلمه لوباتا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوباتا. (اِ) نام رسته ای از جانوران دریائی از نوع شانه داران . رجوع به جانورشناسی سیستماتیک ج 1 ص 139 شود.