معنی کلمه هوشا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوشا. (اِ) هوشاز. تشنگی سخت بهایم را گویند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به هوشاز شود.