معنی کلمه سرباغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرباغ . [ س َ ] (اِخ ) دهی است از بخش هفت گل شهرستان اهواز و دارای 100 تن سکنه است . آب آن از چشمه و لوله کشی شرکت نفت تأمین میشود. محصول آن غلات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).