معنی کلمه قزلجه قلعه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزلجه قلعه . [ ق ِ زِ ج َ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قره قویون بخش حومه ٔ شهرستان ماکو واقع در 37500 گزی جنوب خاوری ماکو و 4 هزارگزی جنوب راه ارابه رو صوفی به شوط. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مالاریایی است . سکنه 299 تن . آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه ارابه رو دارد. در دو محل به فاصله ٔ 7 هزار گز به نام قزلجه قلعه ٔ بالا و پائین مشهور است . سکنه ٔ قزلجه قلعه ٔ پائین 80 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).