معنی کلمه وادی درکه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی درکه . [ ] (اِخ ) رودی است در افریقا. (نخبةالدهر دمشقی ص 113).