معنی کلمه ضرافط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرافط. [ ض ُ ف ِ ] (ع ص ) بزرگ جثه ٔ فربه کلان شکم . (منتهی الارب ).