معنی کلمه شادکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شادکان . [ دَ ] (اِخ ) نام یکی از بلاد خوارزم . (نخبة الدهر چ لایپزیک ).