معنی کلمه پورتسموث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پورتسموث . [ پ ُ ] (اِخ ) شهری به ممالک متحده ٔ امریکا (ویرجینی ). دارای شصت هزار سکنه . (قاموس الاعلام ترکی ).