معنی کلمه خرده نان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرده نان . [ خ ُ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) تکه نان . قطعات ریز نان . قطعات کوچک نان .